Prevence

Kvalita spermií může klesat s každým rokem, proto je vhodné co nejdříve uvažovat o preventivním vyšetření a uložení spermií (kryoprezervaci) pro pozdější reprodukci.

Deset zásad pro zdravé spermie:

 1. Souložte a masturbujte co nejčastěji. Odumřelé spermie se nebudou zdržovat ve varlatech a budou se tvořit nové.
 2. Nepřehřívejte a nepodchlazujte varlata. Jejich teplota by měla být pro správné fungování o 2-4 °C nižší než teplota těla.
 3. Zvolte vhodné spodní prádlo. Volné trenýrky dávají varlatům potřebný prostor pro tvorbu spermií.
 4. Saunujte se s rozmyslem. Nadměrná obliba saunování poškozuje tvorbu spermií. Pozor také na horké koupele, které zabíjí spermie ve varlatech. 
 5. Stravujte se zdravě. Zařaďte do jídelníčku zeleninu, ovoce, dietní maso, luštěniny a celozrnné výrobky.
 6. Dávejte pozor na nadváhu. Nadváha zvyšuje hladinu ženských hormonů, čímž oslabuje plodnost.
 7. Hýbejte se. Přiměřená fyzická aktivita prospívá tvorbě testosteronu.
 8. Pozor na podpůrné látky. Kvalitu spermií snižuje také kofein, taurin nebo drogy. Vynechejte alkohol a nekuřte.
 9. Nestresujte se, dávejte pozor na nadměrné užívání antibiotik a vystavování se toxickým látkám.
 10. V případě špatného výsledku spermiogramu je dobré upravit životosprávu a vyšetření spermatu po zhruba třech měsících opakovat.

 

Kvalita spermatu během života

Přestože je určitá tvorba pohlavních hormonů i plodnost zachována u mužů do poměrně vysokého věku, dochází s rostoucím věkem, a to především u mužů starších 50 let, ke změnám ve vývoji spermií. Nedostatečná funkce semenotvorných kanálků, snížení počtu Sertoliho a Leydigových buněk, změny na nadvarleti a prostatě mohou zapříčinit pokles objemu ejakulátu (až o 30 %), sníženou pohyblivost spermií (až o 37 %) a vyšší výskyt tvarově abnormálních spermií (až o 22 %). Narůstá i poškození DNA spermií. Všechny tyto změny významně ovlivňují schopnost oplodnit vajíčko.

Mezi nejčastější faktory, které negativně ovlivňují kvalitu spermií patří:

 • Kouření – má za následek sníženou hustotu spermatu, nižší počet spermií, zvýšený počet nepohyblivých spermií a zvýšený výskyt abnormalit u spermií. 1
 • Užívání marihuany (více než jednou týdně) - snižuje koncentraci spermatu až o 28% a počet spermií o 29 %. Pokud je užívání marihuany spojeno s kouřením tabákových výrobků a konzumací alkoholu, klesá koncentrace spermií až o 52 % a počet spermií o 55 %. 2
 • Konzumace alkoholu – denní konzumace alkoholu snižuje objem semene a způsobuje změnu tvaru spermií. Oproti tomu příležitostné pití alkoholu nemá na kvalitu spermatu žádný vliv. 3
 • Stres – působení stresu na lidské tělo vyvolává vyplavování některých hormonů a následně jejich nerovnováhu, která se může podílet na snížené kvalitě spermatu. Vliv mají především stresové životní situace. 4
 • Ionizující záření - ovlivňuje jak kvalitu, tak kvantitu spermatu. Míra způsobených škod závisí na intenzitě a délce působení záření. Zvláštní opatrnosti by měli dbát především onkologičtí pacienti a zvážit uložení spermií před zahájením léčby. 5
 • Užívání léků – některé studie ukazují, že kvalitu spermatu může krátkodobě ovlivnit užívání antibiotik6. Zdá se, že vliv mají také léky na vysoký tlak i samotný vysoký tlak7. Dalšími léky ovlivňujícími kvalitu spermií jsou anabolika, antiretrovirotika, některá antidepresiva či antiepileptika.8
 • Zvýšená teplota varlat – nošení přiléhavého spodního prádla nebo těsných kalhot, časté horké koupele, saunování, sedavé zaměstnání, přehnaná sportovní aktivita - to vše může mít za následek přehřívání varlat a vyústit ve sníženou produkci spermií, jejich zhoršenou pohyblivost a sníženou koncentraci spermatu.9
 • Horečka - podobně jako v předchozím bodě, i horečka ovlivňuje vývoj spermií. Čím déle trvají horečnaté stavy, tím znatelnější je vliv na kvalitu spermatu. Klesá počet spermií a koncentrace spermatu, naopak vzrůstá počet nepohyblivých spermií 10. Ovlivněny jsou pouze právě se vyvíjející spermie, tedy po cca 70 dnech od horečnatých stavů (kdy by měly být spermie již zcela nahrazeny novými) by měla být kvalita spermatu zpět na stejných hodnotách jako před onemocněním.
 • Vystavení nebezpečným chemickým látkám (např. herbicidy, pesticidy, ftaláty, těžké kovy).
 • Závažná infekce příušnic po skončení puberty.
 • Kýla.
 • Zranění v oblasti třísel.
 • Hormonální poruchy.
 • Cukrovka.

Mezi další faktory, které nepříznivě ovlivňují plodnost muže, patří například vrozené genetické poruchy (Klinefelterův, Downův a Kartagenerův syndrom) a urologické poruchy (varikokéla) nebo nesestouplé varle. V neposlední řadě je třeba zdůraznit vliv infekčních nemocí. Jedná se zejména o chlamydiové infekcekapavku a virus příušnic.

 

Jaká vyšetření u nás můžete podstoupit?

 

Spermiogram

Pro hodnocení funkce spermií existuje celá řada metod. Mezi základní patří vyšetření spermiogramu, které je dobré doplnit o imunologické testy používající specifické protilátky proti spermiím, které mohou způsobovat neplodnost muže nebo bránit oplodnění. Dále se provádí biochemické, genetické a mikrobiologické testy, případně doplněné o vyšetření fragmentace DNA.

Máte otázky? Ptejte se!

Kontaktní informace