Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Klinické využití FSH u mužské neplodnosti

Mužská neplodnost je stále častěji diskutované téma napříč odborníky i laiky, neboť se s ní setkává čím dál více párů snažících se o potomka. V současnosti se muž podílí na neplodnosti páru ve více než 50 % případů. Neplodnost může být způsobena dědičnými predispozicemi či získanými příčinami. Existuje ale celá řada dalších faktorů, které ovlivňují kvalitu spermií. Velkou skupinu příčin mužské neplodnosti tvoří hormonální poruchy, obezita, varikokéla, kouření, alkohol, užívání drog a některých léků, zvýšená teplota, stres a prodělaná onkologická léčba. Dalším důvodem mužské neplodnosti bývá neprůchodnost pohlavního traktu způsobená záněty nebo operacemi.

Komplexní léčba neplodného muže zahrnuje například výživová a režimová doporučení, hormonální stimulaci vývoje spermií, chirurgické řešení v případě varikokély a neprůchodnosti chámovodů, chirurgické získání spermií u mužů s nulovým počtem spermií v ejakulátu. V současné době jsme svědky velkých změn v přístupu k diagnostice a léčbě neplodnosti, neboť se vyvíjejí stále nové terapeutické metody. Tato aktualita je zaměřena na využití folikulostimulačního hormonu (FSH) v léčbě mužské neplodnosti.

FSH je peptid tvořený a secernovaný adenohypofýzou, který stimuluje růst ovariálních folikulů u žen a spermatogenezi u mužů. V případě mužské neplodnosti jsou k léčbě FSH indikováni pacienti s hypogonadotropním hypogonadismem. U pacientů s touto diagnózou je neplodnost způsobena nedostatečnou stimulací spermatogeneze gonadotropiny FSH a luteinizačním hormonem (LH). Vysokou účinnost léčby s využitím močového, purifikovaného a rekombinantního FSH přípravku společně s hCG (lidský choriový gonadotropin) potvrdilo několik klinických studií. Nepříjemností je nutnost dlouhodobé léčby (někdy delší než 2 roky) a injekční aplikace každý druhý nebo třetí den.

Experimentálně a na některých místech již v klinické rutině se aplikace FSH používá také k léčbě normogonadotropních neplodných mužů s idiopatickou poruchou spermatogeneze. Nedávné metaanalýzy ukázaly, že tato léčba může významně zvýšit četnost těhotenství, ale efektivnost je relativně nízká.

Primárním cílem léčby FSH u hypogonadotropních nebo normogonadotropních pacientů není stimulace růstu varlat nebo spermatogeneze sama o sobě, ale indukce těhotenství u partnerky neplodného páru a nakonec narození zdravého dítěte. Citovaná studie shrnuje účinky léčby FSH na tento primární klinický výsledek u těchto dvou skupin pacientů postižených mužskou neplodností.

Ing. Petra Černá


Zdroj: Behre HM (2019): Clinical use of FSH in male infertility. Frontiers in Endocrinology, 10, 322.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.