Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Koinfekce pohlavně přenosnými patogeny mají významný vliv na mužskou neplodnost

Sexuálně přenosná onemocnění (STD) představují jednu z možných příčin neplodnosti u párů. Tato onemocnění jsou způsobena patogeny, ať už bakteriálního původu (Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae aj.), viry (Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, lidský papillomavirus (HPV), HIV aj.) nebo parazity. Podle WHO se ročně nakazí 374 milionů lidí na vyléčitelná onemocnění jako chlamydie, kapavka, syfilis či trichomoniáza. Infekce pohlavně přenosnými patogeny mohou mít za následek stigmatizaci (pocit studu způsoben neschopnosti otěhotnět), komplikace během těhotenství, neplodnost, rozvoj rakoviny či AIDS.

Pérez-Soto a kol. studovali vliv infekce HPV a chlamydiemi či jejich kombinací (koinfekce) na plodnost u asymptomatických mužů ve věku 30–32 let. Pro tyto účely byly měřeny parametry spermií, včetně hladin prozánětlivých cytokinů a oxidačního stresu. Výsledky ukázaly, že nejvíce ovlivněna byla hodnota pH ve skupině s chlamydiemi a ve skupině s koinfekcí. Chlamydie způsobují nejen změnu pH na alkalické, ale i nerovnováhu semenné mikrobioty, která tak zvyšuje náchylnost k dalším infekcím. Naopak HPV může ovlivnit nejen pH, ale také morfologii spermií, tento mechanismus však není zatím dostatečně popsán.

Koinfekce HPV a chlamydiemi způsobila výraznou prozánětlivou odpověď, a to uvolněním interferonu gamma (IFN-γ), interleukinu 6 (IL-6) a interleukinu 1 beta (IL-1β). Nadprodukce prozánětlivých cytokinů vedla ke zvýšení reaktivních forem kyslíku (ROS) v mitochondriích, peroxidaci lipidů a k oxidačnímu poškození DNA a negativně ovlivnila motilitu spermií.

Vysoká prevalence infekce způsobené HPV, chlamydiemi nebo jejich kombinací má negativní dopad na plodnost. Diagnostika mužské neplodnosti proto musí být komplexní, včetně vyloučení infekce pohlavně přenosnými patogeny.

Mgr. Kristína Šureková


Zdroje:

World Health Organization (2022). Sexually transmitted infections (STIs). Dostupné z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)

Pérez-Soto E, Fernández-Martínez E, Oros-Pantoja R, Medel-Flores O, Miranda-Covarrubias JC, Sánchez-Monroy V (2021): Proinflammatory and Oxidative Stress States Induced by Human Papillomavirus and Chlamydia trachomatis Coinfection Affect Sperm Quality in Asymptomatic Infertile Men. Medicina, 57, 1-9.

Van Gerwen OT, Muzny CA, Marrazzo JM (2022): Sexually transmitted infections and female reproductive health. Nature Microbiology, 7, 1116-1126.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.