Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Může kvalitu ejakulátu ovlivnit délka ejakulační abstinence?

Neplodnost postihuje přibližně 15 % párů v reprodukčním věku. Mužská neplodnost se na tomto skóre podílí 50 % (WHO 2010). Častým důvodem je nevyhovující kvalita spermií, kterou se současný výzkum na poli reprodukční medicíny zaobírá z různých aspektů.

Světová zdravotnická organizace (WHO) před analýzou spermatu doporučuje ejakulační abstinenci v trvání 2–7 dní (WHO 2010); o tomto doporučení se však mezi vědci dále diskutuje.

Okada et al. (2020) si dali za cíl zjistit, jak může různý počet dní ejakulační abstinence ovlivnit kvalitu spermatu. Ve studii, které se účastnilo celkem 65 mužů, byly standardně analyzovány dva vzorky ejakulátu poskytnuté od každého z nich po 1 a 4 dnech ejakulační abstinence. Kvalita spermatu byla posuzována vyšetřením oxidační aktivity (intracelulární a semenná plazma) a funkcí spermií (akrozomální integrita, mitochondriální aktivita a integrita nukleární DNA).

Jak se očekávalo, ejakulát mužů po 1 dni abstinence vykazoval nižší objem i celkový počet spermií ve srovnání se vzorky odebranými po 4 dnech abstinence. Motilita spermií v ejakulátu po 1 dni abstinence byla vyšší a naměřená oxidační aktivita byla nižší ve srovnání se vzorky odebranými po 4 dnech abstinence. Pokud jde o funkce spermií, vzorky odebrané po 1 dni abstinence vykazovaly zvýšení integrity akrozomu, mitochondriální aktivity a integrity nukleární DNA ve srovnání se vzorky odebranými po 4 dnech abstinence. 

Ačkoli vzorky odebrané po 4 dnech abstinence vykazovaly lepší výsledky co do množství spermií, vzorky odebrané po 1 dni abstinence vykazovaly lepší kvalitativní výsledky, včetně motility, oxidační aktivity a funkce spermií. 
Z těchto výsledků lze učinit závěr, že dlouhodobější skladování spermií v nadvarleti může způsobit, že spermie budou náchylnější k oxidačnímu poškození a budou vykazovat zhoršení výše uvedených kvalitativních parametrů.

Ing. Petra Černá


Zdroj:
Okada FK, Andretta RR, Spaine DM (2020): One day is better than four days of ejaculatory abstinence for sperm function. Reproduction and Fertility, 1(1), 1-10.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.