Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Vliv chronického nadbytku vitaminu A na morfologii spermií

Rostoucí dostupnost vitamíny obohacených potravin a doplňků stravy vede často ke spotřebě vitamínu A převyšující doporučenou úroveň. Doposud nebyly jasné účinky chronického nadbytku vitamínu A na spermatogenezi. Vznikla proto studie, která si kladla za cíl prozkoumat účinky dlouhodobého nadměrného příjmu vitamínu A na morfologii spermií na myším modelu.

V průběhu studie byly samice krmeny dietou s nadbytkem vitamínu A (250 IU/g tělesné hmotnosti) 4 týdny před pářením a během březosti. Tato dieta byla následně podávána i jejich samčím potomkům až do věku 12 týdnů. Ve 12 týdnech věku jim byly odebrány spermie z varlat i nadvarlat. Následně bylo provedeno histologické barvení a kvantitativní PCR pro detekci změn v expresi genů ve varlatech myší na této dietě a také byla hodnocena morfologie jejich spermií.

Denní produkce spermií byla u testovaných myší podobná jako v kontrolní skupině. Kromě toho byly ve varlatech myší s vitamínovou dietou zjištěny významné změny v expresi genů zapojených do metabolismu retinoidů, spermatogeneze a spermiogeneze. V souladu s tím byla významně narušena motilita spermií a morfologie hlaviček spermií.

Výsledky studie naznačují, že dlouhodobý nadměrný příjem vitamínu A v potravě může ovlivnit pre- i post-meiotickou spermatogenezi a způsobit abnormality hlavičky spermií.

Ing. Petra Černá


Zdroj: Yokota S, Sekine N, Wakayama T, Oshio S (2021): Impact of chronic vitamin A excess on sperm morphogenesis in mice. Andrology, 9, 1579-1592. doi: 10.1111/andr.13013. Epub 2021 Jun 29.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.