Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Kryoprezervace spermatu jako metoda pro zachování plodnosti nejen onkologických pacientů

Podle odhadů světové zdravotnické organizace (WHO) bude neplodnost třetím nejběžnějším onemocněním 21. století (po rakovině a kardiovaskulárních onemocněních).

Mužskou plodnost negativně ovlivňuje řada faktorů včetně onkologické léčby (chemoterapie a radioterapie). Plodnost může ohrozit i nádor samotný – studie dokazují, že například muži s nádory varlat mají výrazně snížený počet spermií a jejich motilitu. Díky pokrokům v léčbě rakoviny roste procento vyléčených a s tím roste i množství pacientů, pro které je neplodnost aktuální.

Nejefektivnější metodou k zachování plodnosti u mužů je kryoprezervace spermatu. V budoucnu by tato metoda měla být nabízena mužům před započetím onkologické léčby automaticky. Před odběrem vzorku je vyžadována sexuální abstinence po dobu 2–7 dní. Vzorek spermatu dodaný ve sterilní nádobce je nejprve analyzován, aby se vyloučily pohlavně přenosné choroby. Pokud vzorek vykazuje azoospermii (nepřítomnost spermií) nebo je jinak nevhodný, je skartován. Zamraženy bývají vzorky o objemu 0,5 ml, které jsou poté umístěny do tekutého dusíku, kde teplota dosahuje cca –196 °C.

V Číně byla od roku 2010 vedena studie s 339 pacienty trpícími onkologickým onemocněním. Kryoprezervace spermatu proběhla pouze u 313 z nich, u ostatních byla kvalita spermatu nevyhovující. Pacienti trpící leukémií měli nejméně kvalitní sperma vyznačující se malým počtem spermií. Už dříve bylo dokumentováno, že leukémie narušuje vývoj spermií (spermatogenezi), ačkoliv důvod zatím objasněn nebyl. Do roku 2019 použilo k umělému oplodnění svůj vzorek z kryobanky 13 z těchto pacientů. K početí došlo v 10 případech a celkem se narodilo 5 dětí. Výsledek se shoduje i s dalšími studiemi, které ukazují, že k úspěšnému narození dítěte dojde zhruba v polovině případů oplodnění s použitím kryoprezervovaného spermatu.

Ing. Barbora Kolrosová


Zdroj: Liu X. et al. (2021): Male cancer patient sperm cryopreservation for fertility preservation: 10-year monocentric experience. Basic and Clinical Andrology, 31, 1-9.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.