Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Zvýšené riziko rozvoje rakoviny u mužů s azoospermií

Podle statistického odhadu až 15 % celosvětové populace trpí neplodností, přičemž 1% tvoří převážně azoospermici. Azoospermie, tj. nepřítomnost spermií v ejakulátu, může být obstrukčního typu s výskytem překážky ve vývodných semenných cestách, nebo se může jednat o typ neobstrukční (NOA), který je možno charakterizovat jako multifaktoriální onemocnění spojené s poruchou spermatogeneze. Přestože vědci v současné době diskutují o genetické příčině azoospermie, její etiologie v mnoha případech prozatím zůstává nejasná.

Eisenberg et al. (2013) zjišťovali, zda jsou muži s potvrzenou azoospermií náchylnější k rozvoji onkologických onemocnění. Kohortové studie se zúčastnilo celkem 2 238 neplodných mužů (z toho 451 azoospermiků), u kterých byla diagnóza neplodnosti stanovena v průměrném věku 37.5 roku. Různá onkologická onemocnění se časem rozvinula u 29 z celkového počtu 2 238 neplodných mužů. Průměrná doba od potvrzení neplodnosti do nástupu rakoviny činila necelých 6 let. V porovnání s běžnou plodnou populací se u účastníků studie rakovina vyskytla častěji. Skupina azoospermiků pak byla 2x více ohrožená než muži s jinou příčinou neplodnosti. Azoospermici vykazovali hlavně karcinom prostaty, testikulární nádory nebo nádory mozku a CNS. U mužů neplodných z jiných příčin byly dalšími častými nálezy melanom a karcinom žaludku. Mezi neplodnými muži do 50 let byli azoospermici stále více ohroženi než neplodní bez azoospermie. Nejkritičtější z hlediska rizika rozvoje rakoviny se u neplodných mužů ukázalo být období před 30. rokem života.

Zajímavostí je, že při výzkumu genetického pozadí azoospermie vědci objevili některé geny podílející se na opravě DNA, které naopak brání vzniku rakoviny a také jsou významně zapojeny do spermatogeneze.

Výsledky studie poukazují na relativně vyšší riziko rozvoje onkologických onemocnění u azoospermiků, kterým lze proto doporučit pravidelné preventivní onkologické prohlídky.

Mgr. Kristína Šureková

Zdroje:

Eisenberg ML, Betts P, Herder D, Lamb DJ, Lipshultz LI (2013): Increased risk of cancer among azoospermic men. Fertility and Sterility, 100, 681-685.

Sharma M (2023): Azoospemia. StatPearls. Dostupné z: https://www.statpearls.com/point-of-care/136051.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.