Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Užívaní marihuany může vést k hormonální nestabilitě

Marihuana, látka získávaná usušením květenství samičích rostlin konopí, je známá především pro své psychotropní účinky. V některých případech má užívání rostlinného konopí i zdravotní přínos. Například může mírnit bolest, parkinsonský tremor, zlepšit kognici u pacientů s demencí či snížit úzkost a stres. V České republice bylo proto používání konopných produktů (sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L.) za účelem zmírnění symptomů některých onemocnění zlegalizováno, a to pouze na základě lékařského předpisu. Konopí pro léčebné použití obsahuje množství účinných složek, mezi nejvýznamnější patří Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD).
V současné době patří marihuana k celosvětově nejrozšířenějším a nejdostupnějším psychotropním drogám, ve většině zemí ilegálním. Podle Souhrnné zprávy o závislostech v České republice z roku 2022 ji u nás aktivně užívá kolem 6–10 % dospělých (cca 500–900 tisíc osob), což je alarmující číslo. Užívání marihuany je více rozšířeno mezi muži a mládeží. I příležitostné užívání může však mít nežádoucí zdravotní účinky, které se dle některých studií mohou týkat také mužské plodnosti.
Jedné ze studií (Teixeira et al. 2022), která se touto problematikou zabývala, se zúčastnilo 153 mužů ve věku 18–60 let. Byly analyzovány údaje o životním stylu účastníků (index tělesné hmotnosti (BMI) a obezita, počet let kouření, množství denně zkonzumovaného alkoholu, frekvence užívaní marihuany (1× týdně po dobu 1 roku)) a také vzorky ejakulátu (objem a pH, dále koncentrace, motilita a celkový počet spermií, integrita DNA spermií). Zjišťovaly se hladiny hormonů (luteinizační hormon (LH), folikuly stimulující hormon (FSH), celková hladina testosteronu, prolaktinu, estradiolu, sexuální hormony vázající globulin (SHBG), poměr testosteron/estradiol (T/E2)) a reaktivních forem kyslíku (ROS). Do studie nebyli zahrnuti jedinci s diagnózou kryptorchismu, neplodnosti způsobené genetickými nebo infekčními onemocněními a s rakovinou.
Základní parametry vzorků ejakulátu účastníků studie (objem, počet, koncentrace, progresivní motilita, morfologie spermií) odpovídaly ve srovnání se statistikou WHO průměru. Zvýšené hodnoty však byly zaznamenány u indexu fragmentace DNA spermií a hladin ROS. Užívání marihuany nepřímo negativně korelovalo s hladinou sérového estradiolu a pozitivně s hladinou prolaktinu, poměrem T/E2 a hladinou SHBG. Hodnoty testosteronu užíváním marihuany ovlivněny nebyly.
Negativní vliv marihuany na hladinu estradiolu vědci vysvětlují tím, že THC může ovlivňovat biosyntézu estradiolu inhibicí aktivity aromatázy. Při užívání marihuany se uvolňuje dopamin, který zase může vést k vyšší sekreci prolaktinu snižující mužskou plodnost.
Ačkoli efekt marihuany na mužskou hormonální rovnováhu není zatím zcela prozkoumán, výsledky této studie mohou být varovným upozorněním, zejména pro dospívající uživatele marihuany a páry, které se snaží o potomka.

Mgr. Kristína Šureková


Zdroje:
Teixeira TA, Iori I, Andrade G, Saldiva PHN, Drevet JR, Costa EMF, Hallak J (2022): Marijuana is associated with a hormonal imbalance among several habits related to male infertility: a retrospective study. Frontiers in Reproductive Health, 4, 1-10.
Ashton CH (2001): Pharmacology and effects of cannabis: a brief review. British Journal of Psychiatry, 178, 101-106.
Babayeva M, Assefa H, Basu P, Chumki S, Loewy Z (2016): Marijuana compounds: a nonconventional approach to Parkinson´s disease therapy. Parkinson´s Disease, 2016, 1-19.
Kim SH, Yang JW, Kim KH, Kim JU, Yook TH (2019): A review on studies of marijuana for Alzheimer´s disease – focusing on CBD, THC. Journal of Pharmacopuncture, 22, 225-230.
Cuttler C, Spradlin A, McLaughlin RJ (2018): A naturalistic examination of the perceived effects of cannabis on negative affect. Journal of Affective Disordes, 235, 198-205.
Chomynová P, Grohmannová K, Dvořáková Z, Orlíková B, Rous Z, Černíková T (2023): Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022. Úřad Vlády České republiky. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33854/1198/Souhrnna_zprava_o_zavislostech_v_CR_2022_fin.pdf

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.