Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Efekt aspirinu na kvalitu semene

Kvalita semene se u zdravých mužů za posledních 50 let zhoršila. Z rostoucího počtu studií je známo, že na kvalitu semene mají vliv farmakologické, nutriční i environmentální faktory, které mohou přispět k celkovému poklesu spermií a rostoucímu počtu neplodných párů.

Jedna ze studií souvisejících s touto problematikou se zaměřila na efekt aspirinu na kvalitu semene. Aspirin (kyselina acetylsalicylová) je lék patřící do skupiny nesteroidních protizánětlivých (NSAID) léků. Kromě analgetických, antipyretických a protizánětlivých účinků je široce používán i k redukci krevní srážlivosti.

U lidí i na zvířecích modelech byly zjištěny škodlivé vlivy aspirinu nebo jiných NSAID léků na funkci spermií. Je dobře známo, že tyto sloučeniny interferují s metabolizmem arachidonátů a syntézou prostaglandinů, což jsou látky, které vysoce korelují s reprodukční fyziologií. U pravidelných konzumentů aspirinu, kromě poklesu počtu spermií, klesají i procenta pohyblivých spermií a také dochází k nepříznivému působení přímo na chromosomy a chromatin spermií. Významný pokles pohyblivosti spermatických buněk byl zaznamenán již při užívání nevelkého množství aspirinu (500 mg/týden) (Stutz et al. 2004).

Existují pádné důkazy, že aspirin negativně ovlivňuje různé parametry kvality spermatu. Podílí se na snížené pohyblivosti a životaschopnosti spermií, fragmentaci DNA ve spermatických buňkách, nižším objemu ejakulátu s nižší koncentrací spermií. Aspirin má také negativní vliv na produkci testosteronu. Bylo prokázáno, že expozice 0,01–0,1mM aspirinu výrazně snížila jeho produkci po 24 hodinách (přibližně o 18 % a 17 %) a po 48 hodinách (přibližně o 14 % a 12 %). Další výzkum je nezbytný.

Ing. Petra Černá
Odborný pracovník


Zdroj:

Banihani SA (2020): Effect of aspirin on semen quality: A review. Andrologia, 52, e13487.

Stutz G, Zamudio J, Santillán ME, Vincenti L, De Cuneo MF, Ruiz RD (2004): The effect of alcohol, tobacco, and aspirin consumption on seminal quality among healthy young men. Archives of Environmental Health: An International Journal, 59, 548-552.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.