Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Efekt Wi-Fi na snížení motility a fragmentaci DNA spermií

V posledních letech dramaticky vzrostlo používání notebooků připojených k místní bezdrátové síti. Lidé používající Wi-Fi jsou vystaveni elektromagnetickým vlnám, které mohou být nebezpečné pro mužské pohlavní buňky. Přenosné počítače se běžně používají na klíně, a proto bývá oblast genitálií vystavena vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlnám (RF-EMW) a vysokým teplotám. Argentinští vědci z institutu Nascentis Medicina Reproductiva v Cordobě provedli první studii zaměřenou přímo na vliv Wi-Fi na kvalitu spermií, zatímco předchozí studie se soustředily na negativní vliv vyšší teploty na stav spermií, pokud muži pracují s notebookem na klíně.

Z dlouhodobých studií je známo, že plodnost mužů během několika desetiletí poklesla. Tento pokles byl přičítán přímé nebo nepřímé expozici určitým faktorům prostředí, jako je například RF-EMW. Extrémně nízkofrekvenční magnetická pole mohou iniciovat řadu biochemických a fyziologických změn v biologických systémech různých druhů. Mnoho z těchto účinků bylo spojováno s produkcí volných radikálů, což jsou původci oxidačního poškození buněčných struktur a molekul jako jsou lipidy, proteiny a nukleové kyseliny.

V rámci výše uvedené studie byly použity vždy dva vzorky od celkem 29 dárců spermatu inkubovaného za stejných podmínek. První vzorek (experimentální) byl vystaven notebooku stahujícího data z internetu, který byl připojen pomocí Wi-Fi, zatímco druhý vzorek (negativní kontrola) účinkům notebooku nebyl exponován.

Vzorky od všech 29 zdravých dárců byly před zahájením experimentu většinou vyhodnoceny jako normozoospermické. Toto hodnocení znamená, že všechny hodnocené parametry ejakulátu vykazovaly dle WHO (Světová zdravotnická organizace) normální hodnoty. V průběhu experimentu byla první skupina vzorků vystavena ex vivo po dobu čtyř hodin bezdrátovému připojení k internetu. Spermie vystavené elektromagnetickému záření vykazovaly po čtyřech hodinách významné snížení progresivní pohyblivosti a zvýšení fragmentace DNA (třikrát větší než spermie z kontrolní skupiny). Jedna čtvrtina spermií se dokonce vůbec nepohybovala. Mezi oběma skupinami nebyly identifikovány žádné významné rozdíly v počtu mrtvých spermií.

Z výsledků studie je zřejmé, že expozice spermií ex vivo bezdrátovému internetovému připojení k notebooku signifikantně snížila motilitu a vyvolala fragmentaci DNA netermálním účinkem. Zdá se, že držení notebooku bezdrátově připojeného k internetu na klíně poblíž varlat může vést ke snížení mužské plodnosti. K prokázání tohoto tvrzení jsou ale zapotřebí další studie in vitro a in vivo, protože se experiment odehrál v tzv. „umělém prostředí“ a není jasné například to, zda se závěry vztahují na všechny typy notebooků s Wi-Fi.

Ing. Petra Černá
Odborný pracovník laboratoře


Zdroj:

Avendano C, Mata A, Sarmiento CAS, Doncel GF (2012): Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertility and Sterility, 97, 39–45.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.