Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Hrozí nám Spermageddon?

Lékaři na výročním setkání Americké společnosti pro reprodukční medicínu představili studii, která poukazuje na zhoršující se kvalitu spermií a tím pádem i plodnost mužů. Studie dvou reprodukčních center z Evropy a Spojených států proběhla v letech 2002 – 2017 na vzorku téměř 120 tisíc mužů, kteří vyhledali léčbu neplodnosti. Studie potvrzuje trend zhoršování kvality spermií, na který upozorňuje i Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle WHO měli muži v roce 2010 o tři čtvrtiny méně spermií než muži v padesátých letech dvacátého stolení.

Odborníci z Reproductive Medical Associates, New Jersey, USA analyzovali první vzorky pacientů, kteří se přišli léčit s neplodností v letech 2002 – 2017. V roce 2011 se do výzkumu zapojili také lékaři z Instituto Valenciano Infertilidad ze Španělska. Vzorky byly rozdělené do tří skupin podle množství pohyblivých spermií: více než 15 miliony pohyblivých spermií, 5 – 15 milionů pohyblivých spermií, 0 – 5 milionů pohyblivých spermií. Mezi lety 2002 a 2005 bylo ve skupině s nejvíce pohyblivými spermiemi 84,7 % mužů. Toto číslo však mezi lety 2014 a 2017 kleslo na 79,1 %. Ve stejné době se zvětšila skupina můžu s nejméně pohyblivými spermiemi. Počet mužů v této skupině, která měla mezi nulou až 5 miliony pohyblivých spermií, vzrost z 9 na 11,6 %.

„Víme, že důležitou roli ve zhoršující se kvalitě spermií hraje náš životní styl, který je dnes více sedavý a stresující, míra znečištění životního prostředí, ve kterém žijeme, a v neposlední řadě také to, co jíme a pijeme,“ uvádí MUDr. Radek Klubal, vedoucí lékař Medicínského centra Praha, které se v rámci projektu Zdravá spermie zaměřuje na problematiku mužské plodnosti.

„V dnešní době je důležité, aby se muži zajímali o stav svých spermií co nejdříve. Kvalita spermií totiž významně klesá i s přibývajícím věkem,“ doplňuje MUDr. Silvie Růžičková, specialistka na genetiku a reprodukční medicínu z Medicínského centra Praha a vysvětluje: „Čím dřív zachytíme špatný nález, tím dřív můžeme proces zhoršování kvality spermií zvrátit, nebo se můžeme pokusit tento proces alespoň zpomalit.“

To, jak na tom vaše spermie opravdu jsou můžete zjistit prostřednictvím spermiogramu. V Medicínském centru Praha si můžete vybrat spermiogram podle toho, co chcete zjistit a konzultovat své výsledky s lékaři, kteří poradí, jaké další kroky pro zlepšení zdraví spermií podniknout. Pokud se chcete zatím jen informovat o stavu svých spermií stačí vám standardní spermiogram, na základě kterého zjistíte, zda můžete být klidní, nebo zda je potřeba podniknout nějaké další kroky. Tento spermiogram ale neodhalí případné infekce, které mohou spermie výrazným způsobem ohrožovat. Pokud plánujete rodinu, je výhodnější komplexní vyšetření, které obsahuje jak mikrobiologické vyšetření, tak vyšetření spermií na průtokovém cytometru. Díky tomuto přístroji je možné analyzovat několik desítek tisíc spermií najednou a tím získat velmi detailní informace o jejich celkovém stavu.

Základní spermiogram ukáže výsledky do pár dnů, detailní analýza trvá týden. Pokud vyšetření odhalí jakékoliv komplikace, může vám ušetřit mnoho času a zklamání. Kromě lékařské péče vám v Medicínském centru Praha poradí také se správnou výživou, která je pro zdraví spermií zásadní.

Výsledky zmiňované studie byly prezentovány v říjnu 2018 na výročním setkání Americké společnosti pro reprodukční medicínu v Denveru. Informace naleznete na této stránce: Sperm Count and Mobility in Decline in North America and Europe

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.