Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Jaká je kvalita spermatu po prodělání infekce SARS-CoV-2?

Dopady infekce virem SARS-CoV-2 na různé tělesné orgány jsou předmětem intenzivního vědeckého výzkumu, mužskou reprodukční soustavu nevyjímaje. Probíhají též studie hodnotící kvalitu spermatu a výskyt SARS-CoV-2 ve spermatu infikovaných a uzdravených mužů. Zatím jejich počet není dostatečný a omezený je i počet účastníků.

Gacci et al. (2021) ve své práci popisují průřezovou studii na 43 sexuálně aktivních mužích ve věku 18–65 let, o kterých bylo známo, že se zotavili z onemocnění COVID-19. Na přítomnost RNA viru SARS-CoV-2 v těle byly testovány čtyři biologické tekutiny, a to sliny, pre-ejakulační moč, sperma a post-ejakulační moč. Také byla provedena rutinní analýza spermatu a kvantifikace hladin leukocytů a interleukinu-8 (IL-8), což je chemokin zapojený do několika zánětlivých onemocnění, zahrnujících zánět prostaty, semenných váčků a nadvarlete.

Přítomnost RNA viru SARS-CoV-2 ve všech vzorcích byla analyzována metodou reverzní transkripce a polymerázové řetězové reakce v reálném čase (RT-PCR)[g1] . Parametry spermatu byly hodnoceny podle příručky Světové zdravotnické organizace, páté vydání. Hladiny IL-8 byly hodnoceny metodou ELISA.

Po zotavení z onemocnění COVID-19 bylo 25 % studovaných mužů oligo-krypto-azoospermických. Z 11 mužů s patologickým spermatem jich 8 vykazovalo azoospermii a 3 oligospermii. Celkem 33 pacientů (76,7 %) mělo patologické hladiny IL-8 ve spermatu. Výskyt oligo-krypto-azoospermie významně souvisel se závažností COVID-19 (P < 0,001). Čtyřicet pacientů (93 %) mělo všechny vzorky na SARS-CoV-2 negativní. Tři pacienti (7 %) měli pozitivní test alespoň u jednoho vzorku (jeden sliny, jeden sperma a jeden post-ejakulační moč), takže další den byly odebrány nové výtěry z nosohltanu. Výsledky těchto tří pacientů a jejich partnerů byly na SARS-CoV-2 negativní.

Patologické hladiny IL-8 souvisely s intenzitou oxygenoterapie (P = 0,050). Vysoké hladiny IL-8 byly nalezeny u 12 z 19 (63,2 %) mužů bez kyslíkové terapie, 9 z 10 (90,0 %) mužů s lehkou terapií a u 12 ze 14 (85,7 %) mužů vyžadujících invazivní terapii O2.

Stejně jako i jiné studie, i tato má svá omezení. Ačkoli byla krypto-azoospermie nalezena u vysokého procenta mužů, kteří se zotavili z onemocnění COVID-19, předchozí kvalita spermatu těchto mužů nebyla známa, i když všichni kryoptoazoospermičtí muži měli předtím děti. Statistické výsledky může také ovlivnit nízký počet pacientů zařazených do studie.

Výsledkem studie je, že virus SARS-CoV-2 lze detekovat ve slinách, moči a spermatu u malého procenta mužů, kteří se zotavili z COVID-19. Jedna čtvrtina mužů, která se zotavila z COVID-19, prokázala oligo-krypto-azoospermii a známky zánětu mužského genitálního traktu. To naznačuje, že u mužů v reprodukčním věku, kteří jsou postiženi COVID-19, by měla být kvalita spermatu vyšetřena. K určení rizika přenosu SARS-CoV-2 pohlavním stykem budou nutné další studie.

Ing. Petra Černá


Zdroj:

Gacci M, Coppi M, Baldi E, Sebastianelli A, Zaccaro C, Morselli S, Pecoraro A, Manera A, Nicoletti R, Liaci A, Bisegna C, Gemma L, Giancane S, Pollini S, Antonelli A, Lagi F, Marchiani S, Dabizzi S, Degl’Innocenti S, Annunziato F, Maggi M, Vignozzi L, Bartoloni A, Rossolini GM, Serni S. (2021): Semen impairment and occurrence of SARS-CoV-2 virus in semen after recovery from COVID-19. Human Reproduction, 36(6):1520-1529. doi: 10.1093/humrep/deab026

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.