Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Má vyšší věk otce vliv na zdraví potomka?

Otcem po čtyřicítce? Co všechno má vliv na kvalitu spermií? O tom všem je dnešní článek. I muži by měli být na pozoru při plánování otcovství, neboť i mužská plodnost s věkem klesá.

V poslední době se začíná řešit problém odkládání mateřství z hlediska bezpečnosti rodičky i budoucího potomka. Víme, že po třicátém roce života ženy klesá plodnost a tím i pravděpodobnost úspěšného oplodnění. V tomto období již také vzrůstá pravděpodobnost spontánního potratu či onemocnění potomka. V mnoha pracích se můžeme dočíst různé názory o tom, ve kterém věku by žena měla ideálně otěhotnět. Ovšem o ideálním věku muže veřejnost prozatím moc nedebatuje. Ze studií z posledních let ovšem víme, že i mužský věk hraje zásadní roli v oplodnění či zdraví potomka.

Na rozdíl od ženského, stárne mužský reprodukční systém s věkem pozvolněji. Věk muže se v tomto ohledu dlouho neřešil, protože si muži zachovávají jistou míru plodnosti do vysokého věku, i když také prochází přechodem, tzv. adropauzou. Andropauza je mužská paralela k ženské menopauze, ve které dochází k úbytku testosteronu. Pokles testosteronu vede k úbytku svalové hmoty, nárůstu tukové hmoty, zhoršení kognitivních funkcí, sníženému libidu, nárůstu sexuálních dysfunkcí a k onemocněním především kardiovaskulárního systému. Hladina testosteronu sice klesá s rostoucím věkem, ale nejspíš to neovlivňuje pouze samotné stárnutí. Příčinou může být také chronická onemocnění v průběhu života, nadměrné požívání alkoholu a tabáku, nízká fyzická aktivita jedince či nadměrné používání nevhodných chemikálií v potravinářském průmyslu. Někteří muži měli proto pocit, že odkládáním otcovství nevznikne žádný problém. Současné studie o odkládání otcovství ovšem hovoří jinak. Kromě vyššího výskytu zdravotních komplikací je zde i vyšší pravděpodobnost duševních poruch. Pokročilý věk otce má také negativní dopad na nízkou porodní hmotnost a vyšší riziko předčasného porodu.

Z výzkumu víme, že od pětadvaceti let věku budoucího otce roste riziko onemocnění dětí schizofrenií výrazným způsobem každých pět let a nejvyšší je po pětačtyřicátém roce. Po čtyřicítce je riziko autismu u dětí vyšší 5,7krát než u dětí otců ve věku do třiceti let.

Celkově s vyšším věkem otce klesá kvalita spermií a také se zvyšuje poškození DNA spermie. Se stárnutím muže se zhoršuje především motilita spermií, zmenšuje se objem spermatu a dochází k častějším odchylkám v morfologii spermií. Zdá se však, že koncentrace spermií se s věkem nijak rapidně nemění. Zhoršení kvality spermií by mohlo býti vysvětleno například historií prodělaných infekcí reprodukčního systému. Čím je muž starší, tím roste pravděpodobnost, že prodělal v životě infekční choroby, přičemž infekce mohou snižovat kvalitu spermií. Další možnou příčinou je nárůst poškození v genetické informaci spermií s rostoucím věkem muže.

Integrita DNA spermie je považována za důležitý biologický marker mužské neplodnosti. Na toto téma bylo vedeno taktéž několik studií, ve kterých byla zjištěna pozitivní korelace mezi věkem muže a úroveň fragmentace DNA spermií. Prokázali, že úroveň fragmentace DNA u mužů nad 45 let je vyšší než u mladších mužů a že u mužů starších 40 let je vysoké riziko poškození chromatinu spermií. Je to dáno především tím, že u muže se tvoří nové pohlavní buňky v průběhu celého života, s každým rokem navíc se ale vytvářejí spermie s různými stupni poškození a přibývá mutací, které se následně mohou projevit u potomka. Jde například o Crouzonův syndrom, Pfeifferův syndrom či achondroplázie, která se u dětí otců nad 50 let vyskytuje až osmkrát častěji než u dětí mladších otců.

Z těchto popsaných skutečností by se i muži měli zamyslet nad tím, kdy by se měli stát otci, protože i jim tikají zdárné biologické hodiny.

Zdroje

BUDI, Luh Putu Rihayani; SITARESMI, Mei Neni; WINDIANI, I. Gusti Ayu Trisna. Paternal and maternal age at pregnancy and autism spectrum disorders in offspring. Paediatrica Indonesiana, 2015, 55.6: 345-51.

Crosnoe, Lindsey E.; Kim, Edward D. Impact of age on male fertility, Current Opinion in Obstetrics and Gynecology: June 2013 – Volume 25 – Issue 3 – p 181-185 doi: 10.1097/GCO.0b013e32836024cb

ELZANATY, Saad. Association between age and epididymal and accessory sex gland function and their relation to sperm motility. Archives of andrology, 2007, 53.3: 149-156.

ESKENAZI, Brenda, et al. The association of age and semen quality in healthy men. Human Reproduction, 2003, 18.2: 447-454.

FRANS, Emma M., et al. Advancing paternal age and bipolar disorder. Archives of general psychiatry, 2008, 65.9: 1034-1040.

GUO, Li‐Yuan, et al. Male age is more critical to sperm DNA integrity than routine semen parameters in Chinese infertile males. Andrologia, 2020, 52.1: e13449.

HELLSTROM, Wayne JG, et al. Semen and sperm reference ranges for men 45 years of age and older. Journal of andrology, 2006, 27.3: 421-428.

ROLF, C.; KENKEL, S.; NIESCHLAG, E. Age‐related disease pattern in infertile men: increasing incidence of infections in older patients. Andrologia, 2002, 34.4: 209-217.

SINGH, Narendra P.; MULLER, Charles H.; BERGER, Richard E. Effects of age on DNA double-strand breaks and apoptosis in human sperm. Fertility and sterility, 2003, 80.6: 1420-1430.

SLOTER, E., et al. Quantitative effects of male age on sperm motion. Human Reproduction, 2006, 21.11: 2868-2875.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.