Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Myeloperoxidáza a laktoferin – nové markery rizika infekce mužských pohlavních orgánů a neplodnosti

Bakteriální infekce v pohlavním ústrojí muže mají negativní vliv na jeho plodnost, zejména na spermatogenezi a sekretorickou funkci přídatných pohlavních žláz. Řadíme mezi ně například infekce vyvolané bakteriemi Neisseria gonorrhoeae (kapavka), Treponema pallidum (syfilis), Chlamydia trachomatis (chlamydie), nebo Ureaplasma urealyticum (ureaplazmatická infekce). Infekci většinou doprovází přítomnost většího množství leukocytů v ejakulátu (leukocytospermie) s tvorbou reaktivních forem kyslíku (ROS), což na jedné straně představuje obranný mechanizmus proti škodlivým mikroorganizmům, na straně druhé výskyt ROS zhoršuje parametry spermatu. Některé infekce mužského pohlavního ústrojí však probíhají bezpříznakově, včetně normální hladiny leukocytů v ejakulátu (< 1 milion leu/1 ml). Pro identifikaci těchto skrytě probíhajících zánětlivých stavů doposud chyběly vhodné markery.
Omes et al. (2020) zkoumali možnost diagnostiky mužské neplodnosti spojené s bezpříznakovou bakteriální infekci pohlavního ústrojí. Vyvinuli test založený na zjištění hladin leukocyty produkovaných myeloperoxidázových (MPO) a laktoferinových (LAC) proteinů v ejakulátu, které ovlivňují jeho parametry (počet, morfologie a celková/progresivní motilita spermií). Zvýšena hladina těchto proteinů souvisí s bakteriální infekcí, i když jedinec nevykazuje její klinické příznaky.
Ukázalo se, že přítomnost MPO a LAC proteinů ve spermatu je spojená se sníženým počtem spermií a jejich sníženou progresivní/celkovou motilitou, zatímco zvýšení
MPO–/LAC+ indikuje horší morfologii spermií.
Test vykazuje diagnostickou přesnost 67 %, senzitivitu 74 % a specificitu 60 %. Jeví se jako slibný diagnostický nástroj k identifikaci asymptomatických pohlavních infekcí bakteriálního původu, které ve svém důsledku ovlivňují mužskou plodnost.

Mgr. Kristína Šureková


Zdroj:
Omes C, De Amici M, Tomasoni V, Todaro F, Torre C, Nappi RE (2020): Myeloperoxidase and lactoferrin expression in semen fluid: Novel markers of male infertility risk? Immunobiology, 225, 151999.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.