Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Neobstrukční azoospermie a střevní dysbióza

Neobstrukční azoospermie (NOA) představuje jednu z nejčastějších příčin mužské neplodnosti. Jedná se o komplexní multifaktoriální onemocnění s nejasným patologickým mechanismem, jehož důsledkem je absence spermií v ejakulátu, případně snížená produkce spermií.

Pacienti s NOA trpí primárním nebo sekundárním selháním varlat s různými základními etiologiemi, včetně genetických poruch, hormonálních anomálií, chemoterapie nebo radiační léčby, infekce a zánětu. Hormonální anomálie související s problémy v oblasti hypofýzy (včetně vzácných nádorů) a štítné žlázy (hypotyreóza) spadají do kategorie tzv. pretestikulárních příčin. Naopak testikulární příčiny se týkají problémů s tvorbou životaschopných pohyblivých spermií a zahrnují např. varikokélu (rozšíření žilní pleteně šourku, křečové žíly šourku), kryptorchizmus (nesestouplé varle), přítomnost gonadotoxinů; Sertoli cell only syndrom (absence spermatogenních buněk ve varlatech) a Klinefelterův syndrom (narušení vývoje varlat) způsobují vrozené faktory. Příčiny většiny případů NOA však zůstávají neznámé. Tyto případy jsou souhrnně označovány jako idiopatická NOA (iNOA).

Diagnostika NOA spočívá v analýze ejakulátu, fyzickém vyšetření (kontrola pohlavního orgánu, chámovodů, vyšetření stran možné varikokély, průchodnosti ejakulačního kanálu atd.) a také v hormonální analýze (zjištění hladin testosteronu a folikuly stimulujícího hormonu (FSH)).

Vědci již delší dobu spekulují o střevní dysbióze jako jedné z možných příčin rozvoje idiopatické mužské neplodnosti. Studie provedená na myších samcích (Ding et al. 2020) ukázala, že vysokotučnou dietou vyvolaná střevní dysbióza, s přemnoženými bakteriálními rody Bacteroides a Prevotella, snížila motilitu spermií a narušila spermatogenezi. U pacientů s diagnózou iNOA byla studií Wang et al. 2021 potvrzena souvislost mezi střevní dysbiózou a endokrinními poruchami manifestovanými nižší hladinou FSH a testosteronu.

Pilotní studie Cao et al. (2023) naznačila významnou roli střevní mikrobioty v rozvoji iNOA. Autoři analyzovali složení střevní mikrobioty u pacientů postižených iNOA s použitím shotgun metagenomického sekvenování a výsledky porovnávali s kontrolní skupinou. Diverzita střevních mikrobů se mezi oběma skupinami významně lišila. U pacientů s iNOA analýza odhalila například snížené zastoupení bakterií Ruminococcus bicirculans a Bacteroides thetaiotamicron (R. bicirculans napomáhá rozkladu rostlinné potravy, zatímco B. thetaiotamicron přispívá k produkci mastných kyselin s krátkým řetězcem). V mikrobiotě pacientů s iNOA byly naopak více zastoupeny druhy Bacteroides vulgatus a Streptococcus thermophilus. B. vulgatus byla již dříve zaznamenána u pacientek se syndromem polycystických ovárií (PCOS). S. thermophilus se řadí mezi tělu prospěšné probiotické bakterie. Přítomnost různých mikrobiálních druhů, jako např. Acinetobacter johnsonii, silně korelovala s klinickými parametry pacientů s iNOA, včetně věku, indexu tělesné hmotnosti (BMI), hladin testosteronu a FSH.

Metody celogenomového sekvenování v některých případech poodhalují možnou příčinnou souvislost mezi iNOA a střevní dysbiózou. K systematickému výzkumu role střevní mikrobioty v tomto onemocnění jsou však zapotřebí další studie.

Autor: Mgr. Kristína Šureková


Zdroje:
Kubíček V (2010): Andrologická problematika v sexuologii. In: Weiss et al.: Sexuologie. Grada Publishing, Praha, 121-160.

Cao Y, Wang H, Jin Z, Hang J, Jiang H, Wu H, Zhang Z (2023): Characterization of Non-Obstructive Azoospermia in Men Using Gut Microbial Profiling. Journal of Clinical Medicine, 12, 1-14.
Ding N, Zhang X, Zhang XD, Jing J, Liu SS, Mu YP, Peng LL, Yan YJ, Xiao GM, Bi XY, Chen H, Li FH, Yao B, Zhao AZ (2020): Impairment of spermatogenesis and sperm motility by the high-fat diet-induced dysbiosis of gut microbes. Gut, 69, 1608-1619.

Wang Y, Zuogang X (2021) Exploring the role of gut microbiome in male reproduction. Andrology 10, 441-450

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.