Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Pluripotentní kmenové buňky a léčba mužské neplodnosti

Celosvětové statistiky neplodných párů jsou alarmující. Proto vědci intenzivně zkoumají nové možné způsoby léčby. U mužů jsou hlavními příčinami neplodnosti absence spermií v ejakulátu (tzv. azoospermie), snížené množství a motilita spermií (tzv. oligozoospermie) nebo z různých příčin špatná kvalita spermií.
V některých případech šanci na zplození potomka může zvýšit mikrochirurgický zákrok, jako například při varikokéle (zvětšení žil v šourku) utlačující tvorbu spermií.
Tzv. oplodnění „ve zkumavce“ (IVF, in vitro fertilizace) je jednou z metod léčby neplodnosti mimotělním oplodněním. Oocyty (vajíčka) odebrané z vaječníků jsou spermiemi oplodněny ve speciální tekutině. Po 2 až 5 dnech se zárodek přenese do dělohy, kde se za současné hormonální léčby dále vyvíjí.
Spojení IVF s metodou průniku spermií do oocytu pomocí intracytoplazmatické injekce (ICSI) zvyšuje šanci na oplodnění i u můžů s potvrzenou azoospermií, oligozoospermií nebo celkově špatnou kvalitou spermií.
Studie Khampang et al. z roku 2021 ukázala na možnost léčby neplodnosti pomocí pluripotentních kmenových buněk (PSC). Studie proběhla na modelu primáta Macaca mulatta (makak rhesus), jehož biologické mechanizmy spermatogeneze, oplodnění, časné embryogeneze nebo vývoje plodu jsou podobné jako u člověka. Vědci vyvinuli novou metodiku, pomocí které se jim podařilo diferencovat makakovi odebrané PSC na nezralé spermie (spermatidy).
RNA sekvenováním byly ve spermatidách identifikovány geny potřebné pro spermatogenezi jako PAX6 (klíčová role při tvorbě tkání a orgánů během vývoje embrya), DMTR1 (transkripční faktor regulující Sertoliho buňky a zárodečné buňky), nebo ZBTB16 (snížení jeho exprese způsobuje genitální hypoplazii). Naopak geny pro pluripotenci byly v těchto buňkách výrazně méně exprimovány.
Spermatidy byly pomocí ICSI vpraveny do oocytů, avšak podobně jako při jejich IVF aplikaci, spermatidám se nejprve nedařilo aktivovat oocyty pro vývoj in vitro. Tomu napomohla až umělá aktivace prostřednictvím injekce proteinu TET3 (protein nacházející se ve zralých spermiích a potřebný při oplodnění vajíčka), po které došlo k úspěšnému oplodnění a vývoji in vitro.
I přes tento fakt, využití potenciálu pluripotentních kmenových buněk a schopnosti jejich diferenciace představuje nový perspektivní směr v oblasti asistovaných reprodukčních technik.

Autor: Mgr. Kristína Šureková


Zdroje:
Khampang S, Cho IK, Punyawai K, Gill B, Langmo JN, Nath S, Greeson KW, Symosko KM, Fowler KL, Tian S, Statz JP, Steves AN, Parnpai R, White MA, Hennebold JD, Orwig KE, Simerly CR, Schatten G, Easley ChA (2021): Blastocyst development after fertilization with in vitro spermatids derived from nonhuman primate embryonic stem cells. Fertility & Sterility Science, 2, 365-375.
Lundy SD, Sabanegh ES (2018): Varicocele management for infertility and pain: a systematic review. Arab Journal of Urology, 16, 157-170.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.