Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Vliv rostlinných preparátů na spermiogram

Neschopnost produkce zdravých, pohyblivých a morfologicky nezměněných spermií je častou příčinou mužské neplodnosti. Tato porucha bývá obvykle spojována s onemocněním reprodukčního či imunitního systému, endokrinními poruchami, environmentálními faktory, ale také nezdravým životním stylem.
Zvláštním tématem v souvislosti s mužskou plodností je strava a dnes rozšířená konzumace nejrůznějších doplňků stravy, včetně oblíbených bylinných preparátů. Ve vědeckých kruzích se diskutuje o tom, že fytoestrogeny obsažené v některých bylinách, např. v Trifolium pratense (jetel luční), by mohly snižovat tvorbu enzymů potřebných pro metabolismus androgenů. Jiné byliny ale naopak mohou působit antiestrogenně. Některé rostliny, jako Sapindus mukorossi (mýdelník) nebo Calendula officinalis (měsíček lékařský), vykazují pro změnu spermicidní efekt. Existují však i rostliny, které mohou zvyšovat produkci spermií a jejich pohyblivost.
Zarhouti et al. (2023) se ve svém in vitro experimentu zabývali použitím oreganového oleje, získaného z Origanum vulgare (dobromysl obecná), pro zlepšení parametrů ejakulátu u astenozoospermie. Jedná se o poruchu mužské plodnosti vyznačující se sníženou nebo nulovou pohyblivostí spermií. Oregano, používané především ve středomořské kuchyni, je známé pro své antioxidační, antimikrobiální, protizánětlivé a analgetické účinky. Esenciální olej z této rostliny pozitivně působí mj. na zdraví gastrointestinálního traktu. Jeho významnými složkami jsou například karvakrol a fenethylalkohol, které mají antimikrobiální účinek, γ-terpinen a δ-terpineol s účinkem aromatickým, či antisepticky působící thymol.
Spermie získané od astenozoospermiků byly ošetřeny oreganovým olejem a inkubovány při 37 °C za přítomnosti 5% CO2 po dobu 5, 10, 30 a 60 minut. Poté se hodnotila jejich pohyblivost, životnost, fragmentace DNA, aktivita katalázy (antioxidační enzym zvyšující obranyschopnost organismu, katalyzátor rozkladu peroxidu vodíku na vodu a kyslík), superoxid dismutázy (SOD, enzym a antioxidant chránící buňky před kyslíkovými radikály), glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH, enzym zapojený do mnoha buněčných procesů, včetně tvorby adenosintrifosfátu) a rychlost peroxidace lipidů (na základě hladiny malondialdehydu).
Přidání oreganového oleje k ejakulátu astenozoospermiků v tomto experimentu pomohlo zvýšit pohyblivost spermií, a to o 14 % v porovnaní s kontrolní skupinou. Takto ošetřený ejakulát vykazoval sníženou aktivitu SOD a rychlost peroxidace lipidů, a naopak zvýšenou aktivitu katalázy a GAPDH. Fragmentaci DNA spermií však oreganový olej neovlivnil.
Výsledky studie naznačují možnou perspektivu využití oregana pro zlepšení některých parametrů spermiogramu. V obecné rovině poukazují na léčebný potenciál mnoha rostlin, často ještě neobjevený, a důležitost dalšího výzkumu pro jeho využití i v oblasti reprodukčních poruch.

Mgr. Kristína Šureková


Zdroje:
Boroujeni SN, Malamiri FA, Bossaghzadeh F, Esmaeili A, Moudi E (2022): The most important medicinal plants affecting sperm and testosterone production: a systematic review. JBRA Assisted Reproduction, 26, 522-530.

Beck V, Rohr U, Jungbauer A (2005): Phytoestrogens derived from red clover: An alternative to estrogen replacement therapy? The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 94, 499-518.

Hifnawy MS, Aboseada MA, Hassan HM, Tohamy AF, El Naggar EMB, Abdelmohsen UR (2020): Nature-inspired male contraceptive and spermicidal products. Phytochemistry Reviews, 20, 794-843.

Veenstra JP, Johnson JJ (2019): Oregano (Origanum vulgare) extract for food preservation and improvement in gastrointestinal health. International Journal of Nutrition, 3, 43-52.

Zarhouti A, Mbaye MM, Addoum B, Louanjli N, Khalfi BE, Soukri A (2023): The Impact of Origanum vulgare supplementation on human asthenozoospermic sperm parameter quality. The Scientific World Journal, 2023, 1-6.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.