Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Vliv syndromu acefalických spermií na parametry ejakulátu

Neplodnost je definována jako neschopnost početí v průběhu jednoho roku pravidelného nechráněného pohlavního styku. Problém může být jak na straně muže, tak i na straně ženy. V případě mužské neplodnosti je častou příčinou zhoršení parametrů spermií, a to kvantitativních (množství spermií) nebo i kvalitativních (morfologie, motilita, životnost, přítomnost proteinů pro správné fungování spermií).

Spermie se skládá z hlavičky a bičíku, které jsou spojeny krčkem. Na hlavičce se nachází váček zvaný akrozom, který napomáhá průniku spermie do vajíčka rozrušením jeho obalu. Kromě toho obsahuje i jádro s genetickou výbavou. Naproti tomu bičík umožňuje spermii pohyb směrem k vajíčku. Energii mu dodávají mitochondrie, které se nacházejí v oblasti krčku.

Spermie mohou vykazovat různé morfologické defekty. V případě syndromu acefalických spermií (SyAS) jim chybí hlavička. Jedná se o vzácný typ teratozoospermie, ovlivňující mužskou plodnost. Vědcům se již podařilo identifikovat několik genů a jejich variant, které stojí za tímto závažným zdravotním problémem, např. dvojici proteinů PMFBP1 a SUN5 (jejich interakce vede ke spojení struktur hlavičky a bičíku), protein BRDT (působí jako regulátor transkripce pro více než 800 genů zapojených do vývoje spermií).

SyAS ovlivňuje nejen morfologii spermií, ale může postihovat i více parametrů ejakulátu. Tímto jevem se zabývala studie na pacientech s diagnózou SyAS. Koncentrace spermií v ejakulátu, morfologie, motilita a další parametry spermií byly podrobeny analýze. V rámci motility spermií se měřila přímá a křivočará rychlost, průměrná rychlost, frekvence úderů bičíku spermie a amplituda laterálního posunu hlavičky. Pacienti byli rozděleni do 3 skupin: skupina A (méně než 10 % spermií v ejakulátu bez hlavičky), skupina B (spermií bez hlavičky 10–20 %) a skupina C (bez hlavičky více než 20 % spermií). Výsledky se hodnotily v porovnání se skupinou zdravých kontrol (muži s normozoospermií).

V porovnaní s kontrolní skupinou byly hodnoty parametrů ejakulátu u všech tří skupin snížené. Ve skupině A došlo jen k mírnému snížení parametrů spermií co do jejich morfologie, vitality a motility. Naproti tomu skupina C vykazovala snížení napříč všemi měřenými parametry.

Skupina A byla dále rozdělena na skupiny A1 (bez hlavičky max. 5 % spermií v ejakulátu) a A2 (spermie bez hlavičky v rozmezí 5–10 %). V porovnaní s kontrolní skupinou byla ve skupině A1 zaznamenána pouze snížená progresivní motilita. Naopak ve skupině A2 došlo ke snížení až 5 parametrů (vitalita, morfologie a motilita spermií, křivočará rychlost a amplituda laterálního posunu hlavičky).

Výsledky ukázaly, že u mužů se SyAS výše podílu spermií bez hlavičky může úměrně snižovat i jiné kvalitativní ukazatele ejakulátu. Za tímto trendem mohou stát různé nepříznivé mechanizmy, na které je třeba zaměřit další výzkum.

Mgr. Kristína Šureková

13.06.2023


Zdroje:

Ying L, Yu L, Yang T, Wu Y, Xu J, Jia Y, Zheng Y, Li F (2022): Semen parameters are seriously affected in acephalic spermatozoa syndrome. Basic and Clinical Andrology, 32, 1-11.

Moghaddam MM, Moghaddam MM, Hamzeiy H, Baghbanzadeh A, Pashazadeh F, Sakhinia E (2021): Genetic basis of acephalic spermatozoa syndrome, and intracytoplasmic sperm injection outcomes in infertile men: a systematic scoping review. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 38, 573-586.

World Health Organization (2018). International Classification of Diseases. Dostupné z: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f753457327

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.