Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Vliv užívání antidepresiv na mužskou plodnost

Kvalitu spermií ovlivňuje řada faktorů, mimo jiné i některá léčiva. Kromě cytostatik jsou to například také léky na vysoký krevní tlak nebo antidepresiva, která patří celosvětově k nejčastěji předepisovaným farmakům. Podstata účinku prakticky všech skupin antidepresiv spočívá ve zlepšení neurotransmise monoaminů (serotoninu, noradrenalinu, dopaminu) v centrální nervové soustavě, která je u deprese narušena. Cílem farmakoterapie deprese je tedy posílení monoaminergní transmise mezi neurony, čehož lze teoreticky dosáhnout snížením zpětného vychytávání monoaminů ze synaptické štěrbiny do presynaptického vlákna, snížením metabolické degradace monoaminů, posílením jejich syntézy nebo i přímým ovlivněním příslušných receptorů.

Již dlouho je známo, že některá antidepresiva mají vliv na sexuální funkce. Konkrétní vliv na spermie však podrobně sledován nebyl. Beeder a Samplaski (2020) ve své studii zacílili na konkrétní změny v parametrech kvality spermií po užívání různých typů antidepresiv.

Z antidepresiv jsou v souvislosti s negativním dopadem na kvalitu spermatu nejčastěji jmenovány selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Zejména fluoxetin byl spojován s gonadotoxickými účinky, včetně snížení koncentrace a motility spermií, zvýšení fragmentace DNA a snížení hmotnosti reprodukčních orgánů. Také se v této souvislosti uvádějí i non-SSRI antidepresiva (nejčastěji SNRI – inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu a TCAs – tricyklická antidepresiva). Konkrétní vlivy různých farmak na kvalitu spermií jsou uvedeny v Tabulkách 1, 2.

Tabulka č. 1 – Efekt SSRI antidepresiv na kvalitu spermatu

SSRI – efekt na kvalitu spermií
LÉKIn vivo efekt
SERTRALINSnížená koncentrace a motilita, častější abnormální morfologie a fragmentace DNA spermií
CITALOPRAMSnížená koncentrace a motilita, častější abnormální morfologie spermií
PAROXETINZvýšená fragmentace DNA spermií
ESCITALOPRAMSnížená koncentrace a motilita, častější abnormální morfologie spermií

Tabulka č. 2 – Efekt non-SSRI antidepresiv na kvalitu spermatu

Non-SSRI – efekt na kvalitu spermií
LÉKIn vivo efekt
SNRI
VenlafaxinZvýšená neprogresivní motilita; podpora normální morfologie a viability spermií
TCA
DesipraminŽádné zaznamenané změny v počtu nebo motilitě spermií
AmitriptylinSnížená koncentrace a viabilita; negativní efekt na morfologii spermií; větší objem ejakulátu; větší množství mutací zárodečných buněk
ATYPICKÁ ANTIDEPRESIVA
AgomelatinŽádné zaznamenané efekty na parametry semene

Vzhledem k rozšířenému a často dlouhodobému užívání antidepresiv je nutné znát další údaje o jejich vlivu na kvalitu spermatu a mužskou plodnost a užívat pouze bezpečná léčiva. Správná volba antidepresiva patří ke klíčovým momentům úspěšné terapie. Měla by podléhat pečlivé rozvaze nad klinickým stavem pacienta, somatickou komorbiditou a souběžnou farmakoterapií. Výběr vhodného antidepresiva by měl vycházet ze znalosti farmakologického mechanismu působení, farmakokinetických a farmakodynamických vlastností.

Ing. Petra Černá


Zdroj: Beeder LA, Samplaski MK (2020): Effect of antidepressant medications on semen parameters and male fertility. International Journal of Urology, 27(1), 39-46.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.