Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Využití pentoxifylinu a zinku v léčbě idiopatické mužské neplodnosti

Mužská neplodnost představuje celosvětově nejčastější problém s početím u párů. Existuje mnoho příčin neplodnosti, jako např. poruchy endokrinního systému, obstrukce pohlavních orgánů u mužů, různé sexuální poruchy, kryptorchismus (porucha sestupu varlat), různé environmentální a stresové faktory, nebo je příčina neplodnosti neznámá (idiopatická).
V současnosti se mnoho studií zabývá příčinou mužské idiopatické neplodnosti a ukazuje se, že na jejím vzniku se podílejí mj. také reaktivní formy kyslíku (ROS) způsobující oxidační stres. Jejich nahromadění v organismu a zároveň snížená koncentrace antioxidantů vedou k poškození spermií, zvýšení prozánětlivých cytokinů (interleukinu-6 (IL-6) a tumor-nekrotického faktoru alfa (TNF-α)) za současného snížení hladiny gonadotropinů v séru.
Zvýšený příjem antioxidantů naopak vede ke zlepšení parametrů spermií. V současnosti se proto v léčbě idiopatické mužské neplodnosti uvažuje zavést jejich podávání, a to v kombinaci s jinými léčivy. Jedním z kandidátů je látka pentoxifylin, což je derivát metylxantinů zlepšující prokrvení periferních arterií při ateroskleróze, cukrovce nebo při chronických zánětech.
Ve studii Dadgar et al. (2022) autoři hodnotili vliv kombinace pentoxifylinu a zinku jako antioxidační látky na zlepšení biochemických a zánětlivých parametrů souvisejících s mužskou neplodností. Muži ve věku 25–43 let s potvrzenou idiopatickou neplodností byli rozděleni do čtyř skupin, kde první skupině byl podáván jen pentoxifylin, druhé jen zinek, třetí skupina dostávala kombinovanou terapii pentoxifylinu a zinku a poslední bylo podáváno placebo. Analýza zahrnovala biochemické parametry (množství malondialdehydu (indikátor ROS), koncentrace TNF-α a IL-6, hladiny pohlavních hormonů (folikulstimulační hormon (FSH), luteinizační hormon (LH) a testosteron)) a fragmentaci DNA (znak poškozené DNA a snížené schopnosti spermie oplodnit vajíčko).
Kombinované podávání pentoxifylinu a zinku vedlo k výraznému zlepšení všech zmíněných parametrů a také se zlepšila celková motilita a koncentrace spermií v ejakulátu. Zároveň tato kombinace léčiv zvýšila množství spermií s normální morfologií a hladinu pohlavních hormonů. Množství spermií s poškozenou DNA bylo výrazně redukováno, jelikož zinek chrání chromatin, a tím DNA ve spermiích.
Výsledky studie zaměřené na léčbu idiopatické mužské neplodnosti pentoxifylinem a zinkem jsou slibné. Nicméně jedná se o první studii svého druhu a je třeba provést další testy na molekulární úrovni.

Ing. Kristína Šureková


Zdroje:

Dadgar Z, Shariatzadeh SMA, Mehranjani MS, Kheirolahi A (2022): The therapeutic effect of co-administration of pentoxifylline and zinc in men with idiopathic infertility. Irish Journal of Medical Sience, 190, 1-11.

Brugo-Olmedo S, Chillik C, Kopelman S (2001): Definition and causes of infertility. Reproductive BioMedicine Online, 2, 41-53.

Mafhouz R, Sharma R, Sharma D, Sabanegh E, Agarwal A (2008) Diagnostic value of the total antioxidant capacity (TAC) in human seminal plasma. Fertility and Sterility, 91, 805-11.
Darbandi M, Darbandi S, Agarwal A, Sengupta P, Durairajanayagam D, Henkel R, Sadeghi MR (2018) Reactive oxygen species and male reproductive hormones. Reproductive Biology and Endocrinology, 16, 1-14.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.