Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Psychické aspekty mužské neplodnosti

Podle Světové zdravotnické organizace je neplodnost stav, kdy pár není schopen při pravidelném nechráněném pohlavním styku do jednoho roku počít potomka. Neplodnost je často spojena s psychickými problémy a celkově snižuje kvalitu života párů. Mnohé studie uvádějí, že ženy se s neschopností počít dítě vyrovnávají hůře než muži a má to výrazný vliv na jejich celkové duševní zdraví. Je však nutno poukázat na fakt, že většina souvisejících studií byla zaměřena právě na ženy. V posledních letech se tento trend otočil a do popředí zájmu vědců se dostává i vliv neplodnosti na psychické zdraví muže.
Studie vztahu mužské neplodnosti a duševní nepohody se provádějí většinou v IVF centrech po vyšetření nebo během léčby, což může zkreslovat samotné výsledky. Proto Hegyi a kol. (2017) prozkoumali a zhodnotili psychický stav mužů, kteří byli na vyšetření neplodnosti poprvé. Této studie se zúčastnilo 113 pacientů z Maďarska ve věkové kategorii 23–54 let, kteří se snažili o oplodnění průměrně 16,3 měsíců. Během 7 měsíců byla u pacientů sledována závažnost deprese dle upravené verze Beckovy stupnice pro hodnocení deprese (BDI) (test s 21 otázkami), dále stavy úzkosti pomocí Spielbergerova inventáře úzkosti (STAI) (test s 20 otázkami) a psychická tíseň spojená s vyšetřením pomocí vizuální analogové škály (VAS) (test pocitu studu a selhání). Výstupy z těchto vyšetření byly korelovány s výsledky spermiogramu (počet, pohyblivost a morfologie spermií).
Studie ukázala, že z pacientů s anamnézou neplodnosti kratší než 24 měsíců vykazovalo mírnou depresivní symptomatologii jen méně než 5 %. Procento mužů s mírnou depresí se zvyšovalo s prodlužující se dobou neplodnosti. Zajímavou skutečností je, že žádný pacient netrpěl těžkými depresemi spojenými s léčbou. Zároveň byl u neplodných mužů zaznamenán poměrně nízký stupeň úzkosti (STAI) a nebyla zjištěna korelace mezi mírou úzkostí a délkou neplodnosti. Kromě toho pacienti vykazovali nízkou míru pocitu studu a selhání (VAS) před samotným vyšetřením a nebyla prokázána korelace mezi hodnotami VAS a délkou mužské neplodnosti. Byla zaznamenána mírná spojitost mezi hodnotami VAS a STAI, kterou autoři připisovali andrologickému vyšetření a zvýšené míře stresu. Vliv psychiky na parametry spermiogramu nebyl v této studii prokázán.
Studie tak naznačuje, že postupy spojené s vyšetřením neplodnosti u mužů mírně zvyšují míru deprese před zahájením léčby a během ní, po jejím případném selhání se mohou projevit symptomy úzkosti. Andrologické vyšetření je pro každého muže nepříjemná záležitost, během níž může pociťovat stres, nervozitu, strach, ale i pocit studu. Vliv na parametry spermiogramu může mít až vysoká míra deprese a úzkosti.

Mgr. Kristína Šureková


Zdroje:
Hegyi BE, Kozinszky Z, Badó A, Dombi E, Németh G, Pásztor N (2017): Anxiety and depression symptoms in infertile men during their first infertility evaluation visit. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 40, 311-317.
El Kiss Y, Romdhane AB, Hidar S, Bannour S, Idrissi KA, Khairi H, Hadj Ali BB (2013): General psychopathology, anxiety, depression and self-esteem in couples undergoing infertility treatment: a comparative study between men and women. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 167, 185-189.
Chiaffarino F, Baldini MP, Scarduelli C, Bommarito F, Ambrosio S, D´Orsi C, Torretta R, Bonizzoni M, Ragni G (2011): Prevalence and incidence of depressive and anxious symptoms in couples undergoing assisted reproductive treatment in an Italian infertility department. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 158, 235-241.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.