Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Výskyt viru SARS-CoV-2 v ejakulátu

Onemocnění COVID-19 se mezi lidmi přenáší kapénkově vzduchem. Jiné případné způsoby jeho přenosu je třeba vědecky ověřit. Virus odpovědný za toto onemocnění (SARS-CoV-2) byl detekován v gastrointestinálním traktu, stolici, slinách a moči. Zda je přítomen i v ejakulátu se dosud moc nezkoumalo.

V rámci studie byly testovány vzorky ejakulátu od 38 mužů starších patnácti let pozitivně testovaných na COVID-19, z nichž 23 (60,5 %) dosáhlo klinického zotavení a 15 (39,5 %) bylo akutně nemocných.

Testování prokázalo přítomnost viru SARS-CoV-2 v ejakulátu celkem u šesti mužů, z nichž dva (8,7 %) byli ze skupiny zotavených pacientů a čtyři (26,7 %) ze skupiny pacientů v akutní fázi infekce. Nebyl ale zjištěn žádný signifikantní rozdíl mezi pozitivním a negativním výsledkem testu z hlediska věku zúčastněných, anamnézy urogenitálního onemocnění, počtu dní od nástupu symptomů, počtu dní od hospitalizace nebo od klinického zotavení.

Z výsledků studie vyplývá, že virus SARS-CoV-2 může být přítomen ve spermatu jak akutně nemocných pacientů, tak i u těch klinicky zotavených. Může se dostat i do mužského reprodukčního traktu vzhledem k nedokonalým bariérám ve varlatech, nadvarlatech i chámovodu, zejména je-li přítomen systémový lokální zánět. I když se virus nemůže v mužském reprodukčním traktu replikovat, může zde přetrvávat.

Experti nepovažují výsledky této studie za překvapivé. V předchozích letech bylo dokázáno, že se v mužském reprodukčním traktu některé viry opravdu vyskytují, například zika či ebola viry. Ty byly ve spermatu pacientů objeveny dokonce i několik měsíců po jejich zotavení. Fakt, že i virus SARS-CoV-2 přetrvává v mužském ejakulátu, ovšem nemusí nutně znamenat, že se jeho prostřednictvím při pohlavním styku přenáší i samotné onemocnění.

Zatím ale není jasné, zda je nemoc COVID-19 přenosná i sexuálně. Záleží, zda byl v ejakulátu přítomen přímo virus, nebo jen jeho RNA. Otázkou také je, jak dlouho zde může přežívat. Vzhledem k tomu, jak snadno se tento virus přenáší kapénkami, by při epidemii možnost sexuálního přenosu asi nehrála velkou roli.

Studie virů přítomných v ejakulátu a jejich perzistence v něm jsou prospěšné pro klinickou praxi a veřejné zdraví, zejména pokud jde o viry, které by mohly způsobit vysokou morbiditu. Výše uvedená studie je omezena malým počtem vzorků. Další výzkum týkající se šíření viru SARS-CoV-2, včetně jeho perzistence a koncentrace ve spermatu, je proto nezbytný.

Ing. Petra Černá
Odborný pracovník


Zdroj:

Li D, Jin M, Bao P, Zhao W, Zhang S (2020): Clinical characteristics and results of semen tests among men with coronavirus disease 2019. JAMA Network Open, 3: e208292.

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.